Amžiaus cenzai

Kino filmų žiūrovų amžiaus indeksus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kino įstatymas.  Filmų indeksavimo komisija nustato kiekvieno kino filmo žiūrovų amžiaus indeksą. Kino teatras nėra atsakingas už suteiktą indeksą, bet tiesiogiai atsako už jo pažeidimus.

Perkant bilietus į N-7, N-13, N-16 ir N-18 žiūrovų amžiaus cenzu pažymėtus filmus, kino darbuotojui paprašius, būtina pateikti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Galima pateikti šiuos dokumentus: moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą (svarbiausia, kad dokumente būtų žiūrovo nuotrauka ir gimimo data). Nepateikus dokumento kino centro darbuotojas gali atsisakyti parduoti bilietą ir/ar įleisti į salę, kurioje rodomas filmas.

V - Filmai, skirti įvairaus amžiaus žiūrovams.

Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažniausiai žymimi šeimai skirti kino filmai, tačiau  rekomenduojama nesivesti į taip pažymėtus filmus kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus, nes kino filmo garsas ir kino vaizdai gali išgąsdinti mažuosius žiūrovus.

N-7 – filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų.
Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažnai yra pažymėti ir šeimai skirti kino filmai, tačiau dėl tam tikrų kino filmo garsų, vaizdų, specialiųjų kino efektų ir smurto požymių, galinčių išgąsdinti jaunesnius nei 7 metų kino žiūrovus. Pagal LR Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo įstatymą jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. 

N-13 – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų.
Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis.


N-16 – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų.
Jaunesni nei 16 metų žiūrovai į filmus NEĮLEIDŽIAMI.
Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

Šiuo ribojamuoju žiūrovų amžiaus cenzo ženklu pažymėtame kino filme gali būti siaubo, smurto, žiaurumo ar atviresnių erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kurie gali daryti neigiamą poveikį jaunesnio žiūrovo psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi.

N-18 – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.
Jaunesni nei 18 metų žiūrovai į filmus NEĮLEIDŽIAMI.
Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

Šis dar griežčiau žiūrovus ribojantis amžiaus cenzo ženklas reiškia, kad kino filme gali būti dar daugiau ir atviresnių siaubo, smurto, prievartos, žiaurumo ar erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kuriuos žiūrėti leidžiama tik brandžioms asmenybėms, suaugusiems žiūrovams, nes matyti vaizdai gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečių psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi.